PROČITAJTE

G-đa Vujadinović, pedagog u našoj školi, redovito nam u pomaže da se međusobno lakše razumijevamo,
posebno kada su u pitanju problemi vezani uz međusobne odnose učenika.
Također, pripremila je i za Vas korisne i poučne materijale. Pročitajte:

Pubertet i adolescencija

Oblici nasilja među djecom

Kako pripremiti dijete za školu

 

PROJEKTI

Već godinama, uz više malih, imamo bar jedan veliki školski projekt.
Osnovne informacije o tim projektima pripremile su za Vas
g-đa Vujadinović (pedagog) i g-đa Butorac (logoped):

Projekti

 

 

Povratak na početnu stranicu