OŠ Marina Držica

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI

Financijsko izvješće za 2020.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020.

Referentna stranica financijskog izvješća za 2020.

Plan nabave 2021.

Financijski plan prihoda i rashoda 2021.

Projekcije proračuna za 2022. i 2023.

 

 

DONACIJE:

Izvješće o donacijama za 2020.

 

 

PROCEDURE

 

 

DOKUMENTI

Školski kurikulum 2020./21.

Godišnji plan i program rada 2020./21.

Statut škole

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera


Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

 

 

ZAKONI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA DOKUMENATA

Izvješće o donacijama za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2019.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019.

Referentna stranica financijskog izvješća za 2019.

Financijski plan 2020.

Plan nabave 2020.

Školski kurikulum 2019./20.

Godišnji plan i program rada 2019./20.

Financijsko izvješće za 2018.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018.

Obrazloženje financijskog plana 2019.-2021.

Plan nabave 2019.

Financijski plan - ukupni 2019.-2021.

Školski kurikulum 2018./19.

Godišnji plan i program rada 2018./19.

Financijska izvješća za 2017.

Financijski plan rashoda i izdataka 2018.-2020.

Obrazloženje financijskog plana 2018.-2020.

Plan nabave 2018.

Financijski plan prihoda i primitaka 2018.-2020.

 

Školski kurikulum 2017./18.

Godišnji plan i program rada 2017./2018.

Financijski plan ukupni 2017.-2019.

Obrazloženje financijskog plana 2017.-2019.

Plan nabave 2017.

Financijska izvješća za 2016.

 

Financijski plan 2016.-2018.

Obrazloženje financijskog plana 2016.-2018.

Plan nabave 2016.

Financijska izvješća za 2015.

 

Školski kurikulum 2016./17.

Godišnji plan i program rada 2016./2017.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o kućnom redu

Godišnji plan i program rada 2015./2016.

Školski kurikulum 2015./16.

Godišnji plan 2014./15.

Izmjene i dopune godišnjeg plana 2014./15.

Pravilnik o nabavi bagatelne vrijednosti

Financijski plan 2015.-2017.

Plan nabave 2015.

Proracun za 2014.

Bilješke uz financijsko izvješce 2014.

Financijski plan 2014./15.

Plan nabave 2014.

Prilog 1. Model prijedloga financijskoga plana ...

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Procedura zaprimanja računa

Uputa i kontrolna lista za opremu

Obavijest o načinu financiranja produženog boravka i prehrane

Ravnateljica škole donijela je odluku o imenovanju službenika za informiranje
te potvrdila izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu:

OPŠIRNIJE...


ŠKOLSKI KURIKULUM 2014./15.


 

Povratak na početnu stranicu